دومین اجلاس سراسری ارزش آفرین کشور با حضور فرهود زعفری هشجین

دومین اجلاس سراسری ارزش آفرین کشور با حضور فرهود زعفری هشجین

Iran Chef School

دومین اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین کشور برگزار شد.

دومین اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین با رویکرد توسعه تولید دانش بنیان و اشتغالزایی پایدار واحدهای صنعتی و اقتصادی، عصر روز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

صد نفر در حوزه مدیریت و کسب کار آفرینی معرفی شدند

دومین اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین با رویکرد توسعه تولید دانش بنیان و اشتغالزایی پایدار واحدهای صنعتی و اقتصادی برگزار شد:

دوره اول این همایش از سال ۱۴۰۰ برحسب عملکرد ارزش آفرینی مدیران مجموعه های توانمند کشور که در شرایطی تحریمی مولد بودند و به چرخه اقتصاد کمک کردند از همه بخش های تولیدی و صنعتی ارزیابی و پایش شدند.

صد نفر از چهارصد مجموعه در سامانه براساس شاخص های ارزیابی و هیات داوران در حوزه مدیریت و کسب کار آفرینی معرفی شدند و در این همایش از مدیر عامل آکادمی بین المللی ایران شف فرهود زعفری هشجین با لوح زرین و تندیس تقدیر و قدردانی شد.

تبلیغات