وقتی غذاها سفیر فرهنگی ملت ها می شوند.فرهاد زعفری

وقتی غذاها سفیر فرهنگی ملت ها می شوند.فرهاد زعفری

سفر نامه ایران شف

وقتی کسی قصد دارد تا کشور خودش یا جایی که مسافرت کرده را توصیف کند حتما از غذاها هم نام خواهد برد.پس غذا در ذهن ها ماندگار است. در جوامع مدرن، نقش الگوهای غذایی در ترسیم چهره یک شهر یا یک منطقه جغرافیایی بیش از پیش پررنگ شده است.

 

خوراکی ها یک ابزار ارتباطی قوی برای ایجاد پیوند میان اعضای گروه های فرهنگی و قومیتی هستند. به همین دلیل است که کسانی که به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، دائما در تلاش اند با حفظ غذاهای سنتی و بومی، هویت فرهنگی خود را حفظ کنند.

فرهاد زعفری محقق غذا و مدرس دانشگاه

 

به این ترتیب، تهیه مواد اولیه بومی، آماده سازی غذا به سبک سنتی و صرف آن با اتیکت های خاص ملی تنها حلقه اتصال آن ها با سرزمینی می شود که آن را ترک کرده اند. آن ها شاید لباس پوشیدنشان را، زبانشان را و حتی عادت هایشان را تغییر بدهند، اما از غذاهایشان دست نمی کشند. غذاهای سرزمین مادری شاید آخرین گزینه ای باشد که یک مهاجر به ناچار از آن صرف نظر می کند.

 

امروز آشپزی به هنری تبدیل شده که نه فقط جسم، بلکه روح را هم تغذیه می کند. غذاها می توانند فرهنگ ها را به هم پیوند بزنند و آن ها را با هم متحد کنند. وعده هایی که حداقل سه بار در روز برای خوردن انتخاب می کنیم، مجموعه ای از تجربیاتی گردهم می آورد که تاکنون در زندگی کسب کرده ایم؛

 

سرزمین هایی که در آن ها قدم گذاشته ایم، آدم هایی که با آن ها ملاقات کرده ایم و درس هایی که در زندگی یاد گرفته ایم.به بیان دیگر ما همیشه آن چیزی را برای خوردن انتخاب می کنیم که معنای خاصی برای ما داشته باشد. غذاها هم چنین به بخش مهمی از رسم و رسوم و مناسبت های مردم دنیا تبدیل شده اند؛

 

هر فصلی، هر رویدادی و هر تعطیلاتی غذاهای خاص خودش را می طلبد و این چیزی است که یک فرهنگ را تعریف می کند.

در دنیای امروزی که بشر از طبیعت فاصله گرفته، غذا به ابزار و مانیفستی برای ارتباط ما با دنیای طبیعی تبدیل شده است. این جا همان جایی است که فرهنگ و بوم شناسی با هم برخورد می کنند و وقتی پای مولفه های فرهنگی یک ملت به میان می آید، موضوع غذاهای ملی می تواند حتی از جغرافیا و زبان هم پراهمیت تر شود.

 

در دنیای مدرن، یادگیری نحوه لذت بردن از غذا، یادگیری انسان بودن و محظوظ شدن از طبیعت است. انگار طبیعتی که روز به روز بیشتر از آن دور می شویم، در آینه غذاهای خوش آب و رنگی متبلور می شود که قرار است ما را به ریشه هایمان پیوند بزند.

 

با ایران شف همراه باشید.

تبلیغات