اهمیت کاست کنترل و کاهش هزینه در صنعت غذا و نوشیدنی

اهمیت کاست کنترل و کاهش هزینه در صنعت غذا و نوشیدنی

یکی از مهمترین  وظایف صاحب یا مدیر کسب و کار غذا و نوشیدنی کنترل و پایش کلیه موارد مالی و اقتصادی است.

مجموعه اقدامات صاحبان و مدیران صنعت رستوران بایستی در دو محور کاهش هزینه و افزایش فروش به طور جداگانه برنامه ریزی و اجرا شود.

در علوم مدیریت کاهش هزینه به مجموعه اقداماتی گفته میشود که هدف آن کنترل، پایش، تثبیت هزینه های پنهان و آشکار میباشد.

شرکت ایران شف مرکز تخصصی راه اندازی رستوران

معمولا در اکثر رستوران ها کلیه هزینه ها به طور کامل محاسبه نمی گردد و در نتیجه کنترل و کاهش هزینه دارای اثر بخشی لازم نمی باشد. مهمترین عامل در هزینه موارد ذیل می باشد:

۱- محاسبه هزینه مواد اولیه غذا در منو غذایی (تهیه و تدوین رسیپی کارت)

- مدیریت منابع و مبالغ سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش

۳- کاهش استهلاک ماشین الات و مبلمان با استفاده صحیح از امکانات موجود توسط آموزش دائم پرسنل

۴- حقوق و دستمزد، افزایش راندمان با مدیریت اصولی، کارشناسی، مشاوره و آموزش تخصصی جهت بهره وری

5- تبلیغات، بازاریابی اثر بخش، دیجیتال مارکتینگ نتیجه گرا با استفاده از اصول بازاریابی پارتیزانی

تبلیغات