آشپزی وسلامت در زمان کرونا- فرهاد زعفری مدرس دانشگاه

آشپزی وسلامت در زمان کرونا- فرهاد زعفری مدرس دانشگاه

باید از مصرف مواد غذایی حیوانی مانند شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ، ماهی به صورت خام و نیمه پخته شده اجتناب شود چراکه مصرف خام این گونه مواد غذایی بدن را در برابر ابتلا به ویروس کرونا مستعد می‌کند.


ویروس کرونا به دمای معمولی پخت «۷۰ درجه سانتی گراد» حساس است بنابراین به عنوان یک اصل کلی باید از مصرف محصولات حیوانی «شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ، ماهی» بصورت خام و نیمه پخته شده اجتناب کرد تا زمینه شیوع بیماری از طریق مواد غذایی از بین برود.
ویروس کرونا در شرایط انجماد بسیار پایدار است و در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی گراد تا دو سال می‌تواند زنده بماند،

ویروس کرونا، ویروس سارس و مرس بر اساس میزان دما، رطوبت و نور ماندگاری متفاوت دارند بنابراین، بهداشت و ایمنی مواد غذایی می‌تواند از انتقال این ویروس از طریق غذا پیشگیری کند.

لطفا هنگام استفاده از مواد غذایی دست‌های خود را بطور کامل شسته و از تخته و چاقو جداگانه برای خرد کردن گوشت خام و سبزی‌ها استفاده شود.

تماس مستقیم با حیوانات می‌تواند زمینه شیوع بیماری را گسترش دهد از همین رو در این ایام از تماس مستقیم با حیوانات پرهیز شود، علاوه براین از ذبح، فروش، تهیه یا مصرف گوشت حیوانات وحشی یا حیوانات اهلی بیمار با علل ناشناخته پرهیز شود.

امکان انتقال کرونا ویروس از طریق بسته‌های مواد غذایی وجود دارد لذا توصیه می‌شود قبل از مصرف؛ بسته‌های مواد غذایی شسته و از خرید مواد غذایی فله‌ای یا باز خودداری شود.

 

تبلیغات