مشاوره

مدیران موفق مشاوران موفقی داشتند.

مشاوره حضوری در دفتر ایران شف :

هزینه مشاوره و بازدید از محل قبل از سرمایه گذاری و پیشنهاد کانسپت پانصد هزار تومان برای یک ساعت - با وقت قبلی

مشاوره و بازدید از محل در تهران :

1 میلیون تومان برای تهران در مناطق 22 گانه شهرداری

مشاوره و بازدید از محل قبل از سرمایه گذاری و هرگونه اقدام در شهرستان :

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی

هزینه 2 میلیون و پانصد هزار تومان

مشاوره و بازدید از محل پروژه در خارج از کشور:

بلیط رفت و برگشت ، ویزا و ترانسفر فرودگاهی و اقامت +7 میلیون و پانصد هزار تومان تومان

مشاوره جهت اخذ مجوز از اتحادیه‌های مربوطه