دوره‌های آموزش

آکادمی بین المللی ایران شف ICA اولین مرکز تخصصی آموزش منابع انسانی، رشته‌های زیرمجموعه دپارتمان‌های هتلداری و آشپزی در ایران و خارج از کشور  می‌باشد که آماده خدمات آموزشی می‌باشد. آکادمی ایران شف آمادگی ارائه خدمات آموزشی در شاخه‌های زیر را دارا می‌باشد.

تبلیغات