چهارشنبه 21 اسفند دوره مدیریت رستوران دانشگاه ام اچ کالج

چهارشنبه 21 اسفند دوره مدیریت رستوران دانشگاه ام اچ کالج

امروز چهارشنبه بیست و یکم اسفند بیست و پنجمین دوره مدیریت رستوران با همکاری دانشگاه ام اچ کالج در محل آکادمی ایران شف با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی و کد رجیستری به پایان رسید و هنر جویان موسسه ایران شف از مرز 32033 نفر گذشت.

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره های بعدی در سال 1399 لطفا با شماره های 02188663551-02188663644 تماس حاصل فرمایید.

MH-COLLEG& I.C.Academy

تبلیغات