فرهاد زعفری مدیر گروه دانشگاه مرکز علمی کاربردی مرکز ۳۳

فرهاد زعفری مدیر گروه دانشگاه مرکز علمی کاربردی مرکز ۳۳

بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس یگانه معبودی را سزاست که آدمیان را به دانش و خرد بر عالمیان سروری بخشید و راهنمایانی از میان ایشان برانگیخت تا تعلیم دهند و تربیت کنند و تعالی بخشند روح بلندی را که او در وجود انسان دمید و برافروزاند شعله های عشق را که امانت اوست در دل اشرف مخلوقات که شایسته این امانت بود.


بالندگی فرهنگ و شکوفایی تمدن بشری هدف و غایت اصلی حرکت و پویایی جوامع و ساختارهای کلان نگر و تحول گراست که پیش قراول این نهضت و رسالت عظیم معلمین و اساتید گران قدر و ساعی هستند . ترسیم آتیه تربیت و تهذیب انسان ها و به معراج رفتن و بالندگی اندیشه ها، تنها در سایه زانوی تلمذ زدن در محضر پیامبر گونه متولیان رشد و تربیت علمی، فرهنگی و فکری بشریت است . بیشک کسب فیض و توفیق الهی، در این رسالت قدسی مرهون تلاش و پشتکار بی شائبه و شبانه روی و الگوبرداری از مکتب معلم و پدر نمونه تاریخ، امیر مومنان علی (ع) خواهد بود . روشنایی و فروزندگی مشعل علم آموزی و معرفت افزایی که شالوده بنای رفیع شاکله فرهیخته و آرمان گرای ایران اسلامی میباشد با دستان گرم شما معلمان و اساتید نمونه و دلسوز جاودانه خواهد درخشید . فلذا در این مقال، فرصت را مغتنم شمرده و 12 اردیبهشت، روز معلم را به شما همکاران اساتید و آموزگاران فرزانه و دانش پژوه تبریک و شادباش عرض نموده و توفیق و کامیابی روزافزونتان را از درگاه ایزدی مسئلت مینمایم .
با تقدیم احترام : فرهاد زعفری
مدیر گروه دانشگاه مرکز علمی کاربردی مرکز ۳۳ تهران

تبلیغات