صبحانه های هیجان انگیز امروز سیزدهم مهر به پایان رسید.

صبحانه های هیجان انگیز امروز سیزدهم مهر به پایان رسید.

امروز يكشنبه سيزدهم مهر ماه دوره صبحانه هاي اروپايي با دو مدرك معتبر با بيش از سي نوع صبحانه و بشقاب هاي حرفه اي، وافل ها و پنكيك ها به پايان رسيد و هنر جويان موسسه ايران شف از مرز ٣٢٤٣٨ نفر گذشت.
بچه ها متشكرم
رزرو براي دوره جديد بتاريخ ١٢-١١ آبان ماه لطفا با شماره هاي ٨٨٦٦٣٥٥١-٨٨٦٦٣٦٤٤ تماس حاصل فرماييد.
www.iranchef.com

تبلیغات