سومین کنگره جهانی صنعت رستوران 13 اسفند با حضور ایران شف

سومین کنگره جهانی صنعت رستوران 13 اسفند با حضور ایران شف

سومین کنگره جهانی صنعت جهانی رستوران و فرانچایزینگ از سیزدهم اسفند ماه 1398 در هتل همای تهران برگزار خواهد شد.

کنغرانس ملی شف ایران

فرانچایزینگ انقلاب صنعت رستوران ایران

دوران نوین رستوران داری در ایران آغازی بریک پایان

کنفرانس تعالی رستوران

فرهاد زعفری سخنران کلیدی سومین کنگره صنعت رستوران 1398 اسفند هتل همای تهران

 

تبلیغات