سخنرانی و شرکت در کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

حضور موثر ایران شف در کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

حضور موثر فرهاد زعفری مدیر عامل ایران شف سخنران کلیدی در کنفرلانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی -دانشگاه آیدین استانبول کشور ترکیه

فضل پروردگار بزرگ و لطف و تشويق شما دوستان عزيزم برگ زرین دیگری در افتخارات بين المللي علمی و پژوهشی آكادمي ايران شف رقم خورد و در سفرنامه كوتاه به كشور تركيه انعقاد قرار دادهاي بسيار عالي با شركت بين المللي مارلين، مدرسه آشپزي سيتي كوك ،شركت  و سخنراني در كنفرانس ارتقا مديريت با دانش جهاني و دريافت لوح زرين و جوايز ويژه در دانشگاه استانبول آيدين بنمايندگي از طرف كشور ايران و شما سروران گرامي كه هميشه همراه و مشوق من بوديد ممنونم ارزوي سلامتي و تندرستي براي شما از خداوند منان آرزو مندم.

فرهاد زعفری مدیریت آکادمی ایران شف

تبلیغات