سخنرانی و شرکت در کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

سخنرانی و شرکت در کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

فضل پروردگار بزرگ و لطف و تشويق شما دوستان عزيزم برگ زرین دیگری در افتخارات بين المللي علمی و پژوهشی آكادمي ايران شف رقم خورد و در سفرنامه كوتاه به كشور تركيه انعقاد قرار دادهاي بسيار عالي با شركت بين المللي مارلين، مدرسه آشپزي سيتي كوك ،شركت  و سخنراني در كنفرانس ارتقا مديريت با دانش جهاني و دريافت لوح زرين و جوايز ويژه در دانشگاه استانبول آيدين بنمايندگي از طرف كشور ايران و شما سروران گرامي كه هميشه همراه و مشوق من بوديد ممنونم ارزوي سلامتي و تندرستي براي شما از خداوند منان آرزو مندم.

فرهاد زعفری مدیریت آکادمی ایران شف

تبلیغات