دوره کباب‌های ایرانی و بین المللی با دو مدرک به پایان رسید

دوره کباب‌های ایرانی و بین المللی با دو مدرک به پایان رسید

امروز پنجشنبه دوره کبابهای ایرانی و ملل به پایان رسید و هنرجویان موسسه ایران شف از مرز 32176 نفر گذشت.

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره بعدی لطفا با شماره های 88663551-88663644 تماس حاصل فرمایید.

تبلیغات