دوره کبابهای ایرانی و ملل با دو مدرک معتبر مدرسه آشپزی ICA

دوره کبابهای ایرانی و ملل با دو مدرک معتبر مدرسه آشپزی ICA

امروز پنجشنبه دهم مهر ۱۳۹۹ دوره کبابهای ایرانی و ملل بیش از سی نوع کباب از صفرتا صد با دو مدرک معتبر در آکادمی ایران شف برگزار شد . هنرجویان موسسه ایران شف با افتخار از مرز ۳۲۴۰۱ نفر گذشت. بچه ها متشکرم  رزرو برای دوره جدید لطفا با شماره های ۸۸۶۶۳۵۴۱-۸۸۶۶۳۶۴۴ تماس حاصل فرمایید. www.iranchef.com

تبلیغات