دوره هیجان انگیز کبابهای ایرانی و ملل به پایان رسید

دوره هیجان انگیز کبابهای ایرانی و ملل به پایان رسید

امروز سه شنبه بيست و يكم مرداد دوره آشپزي ملل با دو مدرك معتبر و يك سوگند نامه آشپزي به پايان رسيد و هنر جويان موسسه ايران شف با افتخار از مرز ٣٢٢٨٥ نفر گذشت .
بچه ها متشكرم
رزرو براي دوره جديد بتاريخ ٢٩ مرداد لطفا با شماره هاي ٨٨٧٧٤٥٩١-٨٨٦٦٣٦٤٤-٨٨٦٦٣٥٥١ تماس حاصل فرماييد.
جهت اطلاعات بيشتر از دوره ها لطفا به وبسايت ايران شف مراجعه فرماييد .
www.iranchef.com

دوره هاي آكادمي ايران شف در اواخر مرداد و شهريور ماه

١-دوره آشپزي ملل ٢٩ مرداد بمدت هشت جلسه
٢-دوره كافي شاپ باريستا بمدت ٤جلسه يكم شهريور
٣-صبحانه هاي هيجان انگيز ١١شهريور بمدت ٢جلسه
٤-مديريت رستوران با دانشگاه ام اچ كالج بمدت سه روز ١٥ شهريور
٥-آشپزي ملل هجدهم شهريور هشت جلسه
٦-دوره ايزو مخصوص مديران و سر آشپزان ٢٠ شهريور بمدت دو روز
٧-دوره كبابهاي ايراني و ملل بمدت دو روز ٢٣ شهريور

كليه دوره ها با مدرك معتبر داراي امتياز مهاجرتي و كد رجيستري برگزار ميشود.
اولويت با دانشجويان پيش ثبت نامي است

تبلیغات