دوره های تخصصی آکادمی بین المللی ایران شف با مدرک معتبر

دوره های تخصصی آکادمی بین المللی ایران شف با مدرک معتبر

آکادمی ایران شف برگزار میکند.

دوره های تخصصی آکادمی بین المللی ایران شف با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی کد رجیستری برگزار میشود

ظرفیت محدود

1- دوره مدیریت رستوران با مدر معتبر از دانشگاه ام اچ کالج مالزی

2- دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی و کد رجیستری

3-دوره باریستا کافی شاپ با مدرک معتبر

4- دوره کبابهای ایرانی و ملل با مدرک معتبر

5- دوره صبحانه های اروپایی و آمریکایی با مدرک معتبر

6- دوره میزبانی و تشریفات با مدرک معتبر از دانشگاه ام اچ کالج

کلیه دوره های موسسه ایران شف با مشارکت هنرجویان کاملا عملی طبق استانداردها و سیلابس های اروپا و آمریکا با مدرک معتبر برگزار میشود.

تبلیغات