دوره مدیریت رستوران با مدرک معتبر از دانشگاه ام اچ کالج

دوره مدیریت رستوران با مدرک معتبر از دانشگاه ام اچ کالج

MH COLLEGE & I.C.Academy
امروز دوشنبه هفدهم شهريور دوره مديريت رستوران با همكاري دانشگاه ام اچ كالج در محل آكادمي ايران شف نماينده رسمي دانشگاه برگزار شد و هنر جويان مشترك ايران شف و دانشگاه ام اچ كالج با افتخار از مرز ٣٢٣٣٧ نفر گذشت . بچه ها متشكرم
رزرو براي دوره جديد بتاريخ بيست و هفتم مهر ماه لطفا با شماره هاي ٨٨٧٧٤٥٩١-٨٨٦٦٣٥٥١-٨٨٦٦٣٧٤٤ تماس حاصل فرماييد.

تبلیغات