دوره صبحانه های هیجان انگیز امروز پنجشنبه چهارم بهمن تمام شد

دوره صبحانه های هیجان انگیز امروز پنجشنبه چهارم بهمن تمام شد

صبحانه یکی از مهم ترین وعده های غذایی است که انتخاب نوع صبحانه نیز اهمیت زیادی دارد.

پیشنهاد میشود در دوره های تخصصی صبحانه های آکادمی ایران شف شرکت نمایید.

امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه دوره هيجان انگيز صبحانه هاي صبحانه اروپايي و آمريكايي به پايان رسيد و هنرجويان موسسه ايران شف از مرز ٣١٨٤٦ نفر گذشت.
بچه ها متشكرم
رزرو براي دوره بعدي لطفا با شماره هاي ٨٨٦٦٣٥٥١-٨٨٦٦٣٦٤٤ تماس حاصل فرماييد.
جهت اطلاعات بيشتر به وبسايت ايران شف مراجعه فرماييد

www.iranchef.com

تبلیغات