دوره صبحانه های اروپایی و آمریکایی امروز به پایان رسید.

دوره صبحانه های اروپایی و آمریکایی امروز به پایان رسید.

امروز سه شنبه دوره صبحانه های اروپایی و آمریکایی با دو مدرک معتبر به پایان رسید و هنر جویان موسسه ایران شف با افتخار از مرز 32096 نفر گذشت. بچه ها متشکرم

رزرو دوره های بعدی لطفا با شماره های 88663551-88663644 تماس حاصل فرمایید.

تبلیغات