دوره تخصصی کبابهای ایرانی و ملل مدرسه آشپزی ایران شف I.C.A

دوره تخصصی کبابهای ایرانی و ملل مدرسه آشپزی ایران شف I.C.A

امروز یکشنبه بیست و هفتم بهمن دوره کبابهای ایرانی و ملل با دو مدرک معتبر به پایان رسید و هنرجویان موسسه ایران شف از مرز ۳۱۸۹۱ نفر گذشت . بچه ها متشکرم
رزرو برای دوره جدید بتاریخ ۲۵-۲۴ اسفند لطفا با شماره های ۸۸۶۶۳۵۵۱-۸۸۶۶۳۶۴۴ تماس حاصل فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر از دوره ها و اخبار و مقالات ایران شف از وبسایت ما دیدن فرمایید.
کبابهای ایرانی و ملل مدرسه آشپزی ایران شف

تبلیغات