دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر در شهر تبریز برگزار شد. I.C.A

دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر در شهر تبریز برگزار شد. I.C.A

امروز پنجشنبه بیست و چهارم دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر در شهر تبریز به پایان رسید و هنرجویان موسسه ایران شف از مرز ٣١٨٨٠ گذشت ، بچه ها متشکرم
رزرو ثبت نام براي دوره هاي بعدي لطفا با شماره هاي ٨٨٦٦٣٥٥١-٨٨٦٦٣٦٤٤ جهت اطلاعات بيشتر لطفا به وبسايت ايران شف مراجعه فرماييد.
www.iranchef.com

تبلیغات