دوره آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی

دوره آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی

امروز شنبه یکم آذر دوره آشپزی ملل با دو مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی و کد رجیستری به پایان رسید و هنر جویان موسسه ایران شف با افتخار از مرز 32505 نفر گذشت.

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره جدید بتاریخ هجدهم آذر ماه لطفا با شماره های 88663551-88663644 تماس جاصل فرمایید.

www.iranchef.com

تبلیغات