دوره آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی

دوره آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی

امروز دوشنبه شانزدهم تیرماه 1397 دوره آشپزی بین الملل با دو مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی و کد رجیستری به پایان رسید و هنرجویان موسسه ایران شف از مرز 32199 نفر گذشت.

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره های جدید لطفا با شماره های 02188663551-02188663644 تناس حاصل فرمایید.

تبلیغات