دوره آشپزی بین الملل امروز یکم آبان به پایان رسید.

دوره آشپزی بین الملل امروز یکم آبان به پایان رسید.

امروز چهارشنبه يكم آبان دوره تخصصي آشپزي ملل با دو مدرك معتبر به پايان رسيد و هنرجويان موسسه ايران شف از مرز ٣١٧١٤ نفر گذشت.
بچه ها متشكرم

رزرو براي دوره جديد لطفا با شماره هاي ٨٨٦٦٣٥٥١-٨٨٦٦٣٨٦٦ تماس حاصل فرماييد.
www.iranchef.com

تبلیغات