داور جشنواره غذاهی سالم -دانشگاه جامع علمی کاربردی

داوری جشنواره غذاهای سالم مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردی

جشنواره غذاهای سالم تاریخ پانزدهم بهمن به مناسبت روز جهانی غذا با همکاری همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی،کارکنان و مدیران در محل ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی واقع در خیابان انقلاب برگزار و غذاهای بومی و محلی و با رعایت جوانب بهداشتی در فرآیند آن موادغذایی را در یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دادند.

داوری این جشنواره فرهاد زعفری استاد دانشگاه مرکز 33 بر عهده داشتند

 

تبلیغات