تدریس در دانشگاه و عشق به آموزش

تدریس در دانشگاه و عشق به آموزش

به این باور رسیدم که تدریس در دانشگاه را فقط کسی باید انجام دهد که عاشق تدریس باشد. اگر چنین علاقه ای نباشد، مسلما در نبود پاداش (مادی و معنوی)، منطق حکم می کند که در محیطی کار کنیم که حاصل تلاش و سپری کردن عمر گرانبها را بطور حداکثری دریافت کنیم. محیطی که نوع نگرش افرادی که با آن ها تعامل داریم از جنس دیگر باشد. البته که دانشجویان پرتلاش با انگیزه و شخصیت بالا هم کم نیستند که برای من الگو بودند و خیلی چیزها از آن ها یاد گرفتم، اما می شود در محیط کار دیگری هم با آن ها همکار شد.

فرهاد زعفری مدرس دانشگاه

تبلیغات