برگ زرين ديگري در كارنامه افتخارات آکادمی ایران شف ورق خورد

برگ زرين ديگري در كارنامه افتخارات آکادمی ایران شف ورق خورد

برگ زرين ديگري در كارنامه افتخارات آکادمی ایران شف ورق خورد.

بعد از ممیزی و کارشناسی سوابق آموزشی، تالیفات، مقالات، سوابق کاری، سوابق تدریس در مراکز معتبر علمی مثل دانشگاه ها، موسسات،مدارس مرتبط مفتخر به اخذ دیپلم افتخار از موسسه CANCERT کانادا در زمینه آموزش دپارتمانهای هتلداری طبق استاندارد های روز جهان به عنوان مدرس و موسسه برتر رشته های هتلداری، تشریفات، آشپزی، مدیریت منابع انسانی، فرانت آفیس و استانداردهای ایزو گردید.

فرهاد زعفری محقق غذا و مدرس دانشگاه

تبلیغات