بازديد آقای آگوستی نفر اول مربی باریستا ازمدرسه قهوه I.C.A

بازديد آقای آگوستی نفر اول مربی باریستا ازمدرسه قهوه I.C.A

بازديد آقای آگوستی نفر اول مربی بین المللی باریستا از اروپا با هیئت همراه از مدرسه قهوه ايران شف I.C.A

Image result for AGOSTI BARISTA

بازدید آقای آگوستی نفر اول باریستا جهان و هیئت همراه از آکادمی ایران شف

Agosti Vittorio Coffee Barista Trainer

آقايان گائتانو آنتزاليني مسئول فروش خاورميانه از كشور ايتاليا
آقاي آلبرتو دال چين مهندس و طراح آستوريا از كشور ايتاليا
آقاي آگوستي نفر اول مربي بين المللي باريستا از اروپا
اقاي اومبدتو كورتزه مدير عامل السكو ايتاليا
اقاي دزفوند بوي مدير فروش خاور ميانه و روسيه از كشور ايتاليا
آقاي مرتضي باباطاهري نماينده آستوريا در ايران و خاورميانه
آقاي احسان عسگري پشتيبان فني كمپاني آستوريا در ايتاليا ميهمانان ويژه موسسه ايران شف بودند و کلی گپ و گفتگو صمیمانه و نهایتا توسط دوستان دعوت جهت بازدید از کشور ایتالیا و همکاری های بیشتر فی مابین کشور ایتالیا و مدرسه قهوه ایران شف در روزهای آینده

تبلیغات