امضا تفاهم نامه رسمی و تمدید قرار داد با دانشگاه ام اچ کالج

امضا تفاهم نامه رسمی و تمدید قرار داد با دانشگاه ام اچ کالج

گروه سرمایه گذاری اورینتال میس مالزی و آکادمی ایران شف در حوزه صنعت هتلداری و توسعه گردشگری سلامت با سازمان منطقه آزاد کیش تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
آکادمی ایران شف I.C.A به همراه هیئت همراه کشور مالزی با تمدید قرار داد پنج ساله و امضا تفاهم نامه رسمی به عنوان پارتنر و نماینده رسمی دانشگاه جهت برگزاری دوره های هتلداری در ایران و کشور مالزی نیز حضور داشتند.

تبلیغات