آکادمی ایران شف موفق به دریافت رتبه بندی مدیران در تراز جهانی

اخذ دکترای مدیریت از دانشگاه ادمونتون کانادا در اجلاس ASEAN

حضور موثر فرهاد زعفری مدیر عامل آکادمی ایران شف در جمع رهبران اقتصادی جهان در اجلاس آسیا و اقیانوسیه به دعوت دانشگاه ادمونتون کانادا

دوشنبه٢٢ ژانويه دوم بهمن ١٣٩٦ مجمع جهانی رهبران اقتصادی AS-PAC آسیا و اقیانوسیه به دعوت دانشگاه ادمونتون کشور کانادا با حضور رهبران جهان در کشور مالزی برگزار شد
آکادمی ایران شف به مدیر عاملی دکتر فرهود زعفری هشجین نماينده ايران جهت دریافت اصالت نامه( BAF)از سازمان جهانی رتبه بندی مدیران در تراز جهانی و دریافت دکترای افتخاری و دریافت مدال عالی مدیریت با لوگوی BAF گردید.

Image result for اجلاس آ س آن

تبلیغات