آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی ایران شف

آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی ایران شف

امروز دوشنبه بيست و چهارم شهريور بعد از ظهر دوره آشپزي ملل با دو مدرك معتبر داراي امتياز مهاجرتي و كد رجيستري و اولين سوگند نامه آشپزي جهان امروز به پايان رسيد و هنر جويان موسسه ايران شف با افتخار از مرز ٣٢٣٧٧ هزار نفر گذشت، بچه ها متشكرم
رزرو براي دوره جديد بتاريخ ششم شهريور لطفا با شماره هاي ٨٨٧٧٤٥٩١-٨٨٦٦٣٦٤٤-٨٨٦٦٣٥٥١ تماس حاصل فرماييد.
www.iranchef.com

تبلیغات