ISO specialized course HACCP

ISO specialized course HACCP

یکی از اصولی که در زنجیره مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است رعایت و پیاده‌سازی اصول HACCP یا تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی است. این استاندارد در تمام کشورهای دنیا بعنوان یک الزام و استاندارد کاربردی جهت جلوگیری از آلودگی مواد غذایی استفاده می‌شود.

دوره HACCP در آکادمی ایران شف بصورت کاملا کاربردی و با ارائه نمونه مستندات اجرایی، بصورت گام به گام ارائه شده است. با شرکت در این دوره آموزشی به سادگی می‌توانید گام‌های HACCP را در سازمانتان اجرا نمایید.

در دوره HACCP چه می آموزیم؟ (هدف این آموزش چیست؟)

در این دوره آموزشی نحوه اصول اجرا و پیاده‌سازی استاندارد HACCP را بصورت گام به گام و به همراه یک نمونه اجرا می‌آموزید. در هر درس به محتوای مستندات مربوطه نیز دسترسی خواهید داشت. این مستندات می‌تواند در پیاده‌سازی HACCP به شما کمک کند.

سرفصل‌ها و موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی:

 1. سرفصل آشنایی با تاریخچه HACCP
 2. سرفصل اهمیت HACCP
 3. سرفصل جایگاه HACCP در صنعت غذا
 4. سرفصل آشنایی با پیش نیازهای استقرار استاندارد
 5. سرفصل آشنایی با محیط تمیز و کثیف (Clean & Unclean)
 6. سرفصل رویه‌های کنترل حیوانات موذی
 7. سرفصل نکاتی در خصوص دفع پسماندها
 8. سرفصل دریافت نمونه مستندات و موارد اجرایی در خصوص پیش نیازها
 9. سرفصل 7 اصل اجرای HACCP
 10. سرفصل مراحل اجرای HACCP در یک نگاه
 11. سرفصل تشکیل تیم HACCP
 12. سرفصل نحوه توصیف محصول
 13. سرفصل ترسیم نمودار جریان مواد غذایی
 14. سرفصل نحوه شناسایی خطرات
 15. سرفصل آشنایی با مخاطرات میکروبی (بیولوژیک)، شیمیایی و فیزیکی
 16. سرفصل شناسایی نقاط کنترل بحرانی یا CCP ها
 17. سرفصل استفاده از درخت تصمیم گیری
 18. سرفصل مشخص کردن حدود بحرانی
 19. سرفصل برقراری سیستم کنترل و پایش جهت نقاط بحرانی
 20. سرفصل اقدام اصلاحی در HACCP
 21. سرفصل روش های تصدیق در HACCP
 22. سرفصل اصول مستندسازی
 23. سرفصل آموزش در HACCP

مدت دوره: دو روز

شهریه: یک میلیون و دویست هزارتومان

محل برگزاری دوره: آکادمی ایران شف

مدرک صادره از اتحادیه اروپا با کد ریجستری دارای امتیاز مهاجرتی و قابل استعلام می‌باشد.

توضیح اینکه قبلا گواهی‌نامه‌های ایزو به مراکز و واحدهای صنفی ارائه می‌شد ولی از اول سال 2018 بنام خود شخص هم صادر می‌شود.