صبحانه های هیجان انگیز امروز دوازدهم آبان به پایان رسید.

صبحانه های هیجان انگیز امروز دوازدهم آبان به پایان رسید.

امروز دوشنبه دوازدهم آبان دوره صبحانه های اروپایی و آمریکایی با دو مدرک معتبر به پایان رسید و هنرجویان موسسه ایران شف با افتخار از مرز 32464 نفر گذشت .

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره جدید بتاریخ چهارم آذر ماه لطفا با شماره های 88663551-88663644 تماس حاصل فرمایید