آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی ایران شف

آشپزی بین الملل با مدرک معتبر دارای امتیاز مهاجرتی ایران شف

امروز دوشنبه دوازدهم آبان دوره آشپزی بین الملل با دو مدرک معتبر و یک سوگند نامه آشپزی به پایان رسید و هنر جویان موسسه ایران شف با افتخار از مرز 32489 نفر گذشت.

بچه ها متشکرم

رزرو برای دوره جدید بتاریخ بیست و هشتم آبان لطفا با شماره های 88663551-88663644 تماس حاصل فرمایید.