f_001m_910bd50.jpg
شرکت مشاوران فردای بهترآسیا-ایران شف مشاوره.تجهیز.دکوراسیون.آموزش.تامین نیروی انسانی.استاندارد سازی. شرح و ظایف پرسنل و گزینش.چارت سازمانی.ارائه منو.طراخی.تبلیغات.انالیز و قیمت گذاری در حد ایزو ازصفرتا صد ما باشما خواهیم بود ۰۹۱۲۱۴۹۰۱۵۴ فرهاد زعفری
لینک ثابت به این عکس - دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰